Navigácia

PartnersPondelok 15. 4. 2024

Zápis na šk.rok 2024/2025

Anglický bilingválny program Start Right v kmeňovej výučbe od školského roka 2024/2025

Venujte 2% z Vašich daní

Školský klub detí

Prevádzka ŠKD:     
   6:30   -    17:00 hod
Ranná činnosť ŠKD: 
6:30   -      7:30 hod
po 7:30 hod nie je možný príchod
na rannú činnosť ŠKD
číslo účtu

SK20 5600 0000 0094 0106 6001

Školská jedáleň

číslo účtu
SK46 5600 0000 0094 0106 3011
ODHLASOVANIE  OBEDOV
 e-mailom a cez mobilnú aplikáciu Edupage
+421 2 622 43 984

KONTAKTY

               Riaditeľka   

        Mgr. Renáta Trokšiarová

  riaditelka.zsnobelba@gmail.com

           +421 947 487 852

               Tajomníčka   

  tajomnicka.nobelba@gmail.com

           +421 2 6345 1333

              Zástupca RŠ

 amakarska.nobelba@gmail.com

             Školská jedáleň      

 jedalen.nobelba@gmail.com

            +421 2 622 43 984

            Výchovný  poradca

amakarska.nobelba@gmail.com

            Kariérový  poradca

ajendrisakova.nobelba@gmail.com

            Špeciálny pedagóg    

kpruzinska.nobelba@gmail.com

sfulopova.nobelba@gmail.com

            Školský  psychológ

toporsd.nobelba@gmail.com

                  ŠKD     

mzidkova.nobelba@gmail.com

Rodičovská rada

Číslo účtu rodičovskej rady je IBAN:
SK30 1100 0000 0029 2988 2830
staré číslo účtu rodičovskej rady je
2929882830/1100

Postup pri získavaní informácií

ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k  INFORMÁciÁM

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) má každý občan právo na prístup k informáciám. Podľa tohto zákona je povinná osoba: Základná škola Nobelovo námestie 6, 851 01  Bratislava.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie podľa ods. b, písm. 1 § 5 (zákona o slobode informácií):

Poštou: Základná škola, Nobelovo nám. 6, 851 01  Bratislava

telefonicky: 02/6345 1333

Elektronickou poštou: riaditelka.zsnobelba@gmail.com; tajomnicka.nobelba@gmail.com

Osobne: na adrese školy, počas stránkových hodín

   Stránkové hodiny riaditeľky školy

Ut:    11:00 hod.      -           13:00 hod.

Štv:    08:00 hod.      -           08:30 hod.

 Stránkové hodiny zástupcov riaditeľky školy

Po:   14:00 hod.      -           15:00 hod.

Ut:   14:00 hod.      -           15:00 hod.

Str:  14:00 hod.      -           15:00 hod.

Štv: 14:00 hod.      -           15:00 hod.

   Stránkové dni na sekretariáte školy

Po:  08:00 hod.      -           09:00 hod.

       13:30 hod.      -           14:30 hod.

St:   08:00 hod.      -           09:00 hod.

       13:30 hod.      -           14:30 hod.

Pi:  08:00 hod.      -           09:00 hod.

ZISKAVANIE_INFORMaCII_Podla_zakova.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nobelovo námestie č. 6, 851 01 Bratislava
    Nobelovo námestie č. 6
  • +421 2 6345 1333

Fotogaléria